πŸ‘΄ jdcard

What Did Jesus Do? 7

Matthew 16

For each passage we'll note who Jesus encountered, whether he initiated the contact, what type of interaction he had with them, whether He took direct action to meet human needs (see Matthew 25:35-36 for examples), whether His "do-ing" was miraculous, and any commands He gave. (See the introduction page for this series for more detail.)

What do the Pharisees want? and why? In what ways does Jesus demonstrate His love toward the Pharisees? What is the warning about yeast all about? and how does it relate to Matthew 23:2-3? In what way was the prophecy, or promise, of verses 18-19 fulfilled? What three names are used for Andrew's most famous brother?

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚  Passage  β”‚ Persons β”‚Initiate?β”‚ Type β”‚Direct?β”‚Miraculous?β”‚ Commands β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew 16:1-4 β”‚Pharisee, β”‚N    β”‚Testing β”‚N   β”‚N     β”‚none    β”‚
β”‚(Mark 8:11-13) β”‚Sadducees β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚      β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew 16:5-12β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚beware   β”‚
β”‚(Mark 8:14-21) β”‚Disciples β”‚Y    β”‚Teachingβ”‚N   β”‚N     β”‚false   β”‚
β”‚        β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚teaching  β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew    β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚      β”‚
β”‚16:13-20    β”‚Disciples β”‚Y    β”‚Testing β”‚N   β”‚N     β”‚don't tell β”‚
β”‚(Mark 8:27-30, β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚      β”‚
β”‚Luke 9:18-21) β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚      β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew    β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚get behind β”‚
β”‚16:21-23    β”‚Peter   β”‚N    β”‚Rebuke β”‚N   β”‚N     β”‚me     β”‚
β”‚(Mark 8:31-33) β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚      β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew    β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚      β”‚
β”‚16:24-28    β”‚Disciples β”‚Y    β”‚Teachingβ”‚N   β”‚N     β”‚none    β”‚
β”‚(Mark 8:34-9:1,β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚      β”‚
β”‚Luke 9:22-27) β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚      β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
  

⁂

Β©2022 πŸ…­πŸ…―πŸ„πŸ„Ž Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

β‹―

🌐 jdcard.tilde.team

Search this site at marginalia.nu