πŸ‘΄ jdcard

What Did Jesus Do? 8

Matthew 17

For each passage we'll note who Jesus encountered, whether he initiated the contact, what type of interaction he had with them, whether He took direct action to meet human needs (see Matthew 25:35-36 for examples), whether His "do-ing" was miraculous, and any commands He gave.

25:35 For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, 36 I was naked and you gave me clothing, I was sick and you took care of me, I was in prison and you visited me.’-- Matthew 25:35-36 Β©NET

Who interrupted Peter? and what command was given? [5] What did Jesus do in verse 7? Is it possible to simply set aside our fear? Surely they were remembering Exodus 34:4-6; 34:8-10; 34:27-30; what did they learn about Jesus? How quickly does the Glory of the Lord fade? What were the disciples who were not on the mountain with Jesus doing?

34:4 So Moses cut out two tablets of stone like the first; early in the morning he went up to Mount Sinai, just as the Lord had commanded him, and he took in his hand the two tablets of stone. 5 The Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the Lord by name. 6 The Lord passed by before him and proclaimed: β€œThe Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, and abounding in loyal love and faithfulness, 8 Moses quickly bowed to the ground and worshiped 9 and said, β€œIf now I have found favor in your sight, O Lord, let my Lord go among us, for we are a stiff-necked people; pardon our iniquity and our sin, and take us for your inheritance.” 10 He said, β€œSee, I am going to make a covenant before all your people. I will do wonders such as have not been done in all the earth, nor in any nation. All the people among whom you live will see the work of the Lord, for it is a fearful thing that I am doing with you. 27 The Lord said to Moses, β€œWrite down these words, for in accordance with these words I have made a covenant with you and with Israel.” 28 So he was there with the Lord 40 days and 40 nights; he did not eat bread, and he did not drink water. He wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments. 29 Now when Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the testimony in his handβ€”when he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. 30 When Aaron and all the Israelites saw Moses, the skin of his face shone, and they were afraid to approach him. -- Exodus 34:4-6; 34:8-10; 34:27-30 Β©NET

"Lord, have mercy" - is this faith or desperation? What did Jesus tell the father to do, and why? In verse 17 Jesus seems angry and the scribes, Pharisees, and Sadducees don't seem to be involved - what has provoked Him? Whose faith was inadequate? [20] What point is Jesus making in verses 25-26 (see also verse 5)?

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚  Passage  β”‚ Persons β”‚Initiate?β”‚ Type β”‚Direct?β”‚Miraculous?β”‚ Commands  β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew    β”‚Peter,  β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚don't be   β”‚
β”‚17:1-13    β”‚James,  β”‚Y    β”‚Teachingβ”‚N   β”‚Y     β”‚afraid, don'tβ”‚
β”‚(Mark 9:2-13, β”‚John   β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚tell     β”‚
β”‚Luke 9:28-36) β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚       β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew    β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚       β”‚
β”‚17:14-18   β”‚Worried β”‚N    β”‚Healing β”‚Y   β”‚Y     β”‚bring him to β”‚
β”‚(Mark 9:14-27,β”‚father  β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚me      β”‚
β”‚Luke 9:37-43) β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚       β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew    β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚       β”‚
β”‚17:19-20   β”‚disciplesβ”‚N    β”‚rebuke β”‚N   β”‚N     β”‚none     β”‚
β”‚(Mark 9:28-29)β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚       β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew    β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚       β”‚
β”‚17:22-23   β”‚Disciplesβ”‚Y    β”‚Teachingβ”‚N   β”‚N     β”‚none     β”‚
β”‚(Mark 9:30-32,β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚       β”‚
β”‚Luke 9:44-45) β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚       β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew    β”‚Peter  β”‚Y    β”‚Teachingβ”‚N   β”‚N     β”‚go fishing  β”‚
β”‚17:24-27   β”‚     β”‚     β”‚    β”‚    β”‚      β”‚       β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
  

β‹―

Touch: Matthew 8:2-3 - Matthew 8:14-15 - Matthew 9:20-21 - Matthew 9:27-30 - Matthew 14:34-36 - Matthew 17:6-7 - Matthew 20:31-34

⁂

Β©2022 πŸ…­πŸ…―πŸ„πŸ„Ž Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

β‹―

🌐 jdcard.tilde.team

Search this site at marginalia.nu