πŸ‘΄ jdcard

What Did Jesus Do? 12

Matthew 21

For each passage we'll note who Jesus encountered, whether he initiated the contact, what type of interaction he had with them, whether He took direct action to meet human needs (see Matthew 25:35-36 for examples), whether His "do-ing" was miraculous, and any commands He gave.

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚  Passage   β”‚ Persons β”‚Initiate?β”‚  Type  β”‚Direct?β”‚Miraculous?β”‚Commandsβ”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew 21:1-7 β”‚     β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”‚Mark 11:1-7,  β”‚Two   β”‚Y    β”‚Instructionβ”‚N   β”‚N     β”‚bring  β”‚
β”‚Luke 19:29-35, β”‚disciplesβ”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚donkeys β”‚
β”‚John 12:14-15  β”‚     β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew 21:8-11 β”‚     β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”‚Mark 11:8-10,  β”‚Crowds  β”‚N    β”‚Adoration β”‚?N   β”‚N     β”‚none  β”‚
β”‚Luke 19:36-38, β”‚     β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”‚John 12:12-13  β”‚     β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew 21:12-13β”‚Temple  β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”‚Mark 11:15-17, β”‚merchantsβ”‚N    β”‚Rebuke   β”‚N   β”‚N     β”‚none  β”‚
β”‚Luke 19:45-46  β”‚     β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew 21:14  β”‚Blind andβ”‚N    β”‚Healing  β”‚Y   β”‚Y     β”‚none  β”‚
β”‚        β”‚lame   β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew 21:15-17β”‚Chief  β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”‚Mark 11:18-19  β”‚priests β”‚N    β”‚Teaching  β”‚N   β”‚N     β”‚none  β”‚
β”‚Luke 19:47-48  β”‚and   β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”‚        β”‚scribes β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew 21:18-22β”‚Disciplesβ”‚N    β”‚Teaching  β”‚N   β”‚Y     β”‚none  β”‚
β”‚Mark 11:20-26  β”‚     β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚Matthew 21:23-46β”‚Chief  β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”‚Mark      β”‚priests β”‚N    β”‚Teaching  β”‚N   β”‚N     β”‚none  β”‚
β”‚11:27-12:12,  β”‚and   β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β”‚Luke 20:1-18  β”‚elders  β”‚     β”‚      β”‚    β”‚      β”‚    β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
  

Why did Jesus ride a donkey into Jerusalem (this occasion is the only record of Him having ridden an animal)? Jesus has been to the temple many times, why does He throw a tantrum this time? What lesson should we learn from the fig tree? Jesus told His disciples "if you have faith and do not doubt... whatever you ask in prayer, if you believe, you will receive"; is it really that simple, that we've been given a signed blank check? Is it an indictment against us if we don't receive what we ask for? Why does Jesus give an evasive answer when asked about His authority? What indictment does Jesus bring against the chief priests and the Pharisees?

⁂

Β©2022 πŸ…­πŸ…―πŸ„πŸ„Ž Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

β‹―

🌐 jdcard.tilde.team

Search this site at marginalia.nu